Østre Landsret stadfæster en kendelse fra Sø- og Handelsretten, som udvider beskyttelsen for designrettighedshavere. Horten repræsenterede producenten af en blespand, Sangenic, og fik i Landsretten slået fast, at brugen af et billede af den designbeskyttede blespand udgjorde en krænkelse af designretten.

Sangenic var den første producent af bleskraldespande med kassetter, hvor brugte bleer kan forsegles i poser. Senere begyndte også Lamico at sælge kassetter, der passede til Sangenics bleskraldespand, og som havde  etiketter med en afbildning af Sangenics bleskraldespand.

Sangenic er indehaver af et registreret EU-design for et tredimensionelt design af hele den afbillede bleskraldespand, men ønskede i denne sammenhæng at forbyde en todimensionel brug af designet i forbindelse med Lamicos salg af kassetter til bleskraldespanden.

Landsretten stadsfæstede Sø- og Handelsrettens kendelse, der vurderede, at afbildningen af blespanden på etiketten havde de samme karakteristika som Sanginecs registrerede design og dermed udgjorde en gengivelse af designet.

kontakt

Anders Valentin

Partner