Kystnære havmøller og Kriegers Flak

Den 26. maj var der frist for indlevering af anmodning om prækvalifikation til deltagelse i tilbudsprocessen om koncessionsaftale for havvindmølleparker i danske kystnære områder. Energistyrelsen tager nu stilling til, hvilke potentielle tilbudsgivere der bliver prækvalificerede til at deltage i tilbudsprocessen.

Når de prækvalificerede deltagere er udvalgt, begynder næste fase af tilbudsprocessen. I en spørgsmålsfase har deltagerne indtil den 4. oktober 2015 mulighed for at stille spørgsmål til Energistyrelsen om koncessionsaftalens indhold. Herefter skal deltagerne senest den 20. oktober 2015 have afgivet deres foreløbige tilbud. En ny spørgsmålsfase løber fra den 30. oktober 2015 til den 4. april 2016, hvor der er deadline for endelig afgivelse af bindende tilbud på koncessionsaftalen (se: Udbudsbetingelserne, Version 1.0 af 4. maj 2015).

Den 6. maj 2015 blev tilbudsprocessen for havvindmølleparken Kriegers Flak (600 MW) i Østersøen sat i gang med en prækvalifikationsfase, der løber indtil den 1. oktober 2015.

Energistyrelsen har offentliggjort egnethedskriterierne for at opnå prækvalifikation til deltagelse i tilbudsprocessen. De inkluderer bl.a. et krav om en årlig omsætning på minimum DKK 15 mia. de seneste tre år. (Se: Udbudsbekendtgørelsen, Kriegers Flak)

Fakta kystnære områder

  • Den danske stat udbyder samlet 350 MW havmøller i seks kystnære områder
  • De seks områder er: Vesterhav Nord, Vesterhav Syd, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm


Fakta Kriegers Flak

  • Kriegers Flak ventes at omfatte 200 kæmpevindmøller
  • Med sine 600 MW har Kriegers Flak potentiale til at levere energi til 500.000 hustande
  • Dermed bliver Kriegers Flak Danmarks største havvindmøllepark, når den senest i 2021 står færdig.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Nicolai Mallet

Partner

Rene Frisdahl Jensen

Specialistadvokat