Arbejdsretten har i dag givet fagbevægelsen medhold i, at de faglige aktioner og blokader mod Ryanair er lovlige.

Arbejdsretten har i dag afsagt dom i den længe ventede sag om lovligheden af den varslede konflikt mod Ryanair.

Arbejdsretten har skullet tage stilling til en af hjørnestenene i den danske model. Kan Serviceforbundet iværksætte konflikt mod Ryanair med henblik på at opnå overenskomst for det personale, som har base i Københavns Lufthavn?

Ryanair havde gjort indsigelser mod konfliktvarslets lovlighed, da flyene er indregistreret i Irland. Arbejdsretten kom i dag kl. 14.00 frem til, at personalet er dansk, og at de danske arbejdsretlige regler skal følges. Efter disse regler har et forbund ret til at indlede konflikt med henblik på at opnå overenskomst. Indgår Ryanair ikke overenskomst med Serviceforbundet inden mandag den 6. juli 2015 kl. 24, iværksættes strejken.

Der er imidlertid ikke varslet sympatikonflikt fra denne dato, hvorfor andre personalegrupper i Københavns Lufthavn ikke kan nægte at udføre arbejde for Ryanair fra natten til tirsdag den 7. juli 2015.

Det er endnu uklart, hvornår de varslede sympatikonflikter kan iværksættes.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner