Den 9. oktober 2014 fremlagde sundhedsministeren et lovforslag, der har til formål at "modernisere apotekersektoren". Lovforslaget medfører en række fundamentale ændringer af den måde, som apotekersektoren er organiseret på. Endvidere begrænser lovforslaget typen af produkter, der må sælges fra apoteker. Lægemiddelstyrelsen udarbejder således en liste over, hvilke produkttyper der må - og ikke må - sælges fra apoteker. 

Den 19. december 2014 indsendte Lægemiddelstyrelsen sit udkast til listen til Folketingets sundhedsudvalg. Listen er interessant, idet en række produkttyper, der i dag sælges fra apotekerne, nu skal fjernes fra hylderne. Eksempler herpå er hjælpemidler - fx til åbning af dåser, bøger, sundhedssandaler, fødevarer (bortset fra kosttilskud) og visse former for kosmetik.

Ud over at begrænse apotekernes omsætning vil listen få betydning for leverandørerne af de produkter, der ikke længere må sælges fra apotekerne. 

Den nye lov forventes at træde i kraft den 1. juli 2015.