Juniorpartner i Horten advokat Heidi Steen Jensen er udpeget til Erhvervs- og Vækstministeriets udvalg om en ny markedsføringslov.

Udvalget er sammensat af en række eksperter inden for markedsføringsjura, og de skal komme med anbefalinger til, hvor loven skal opdateres. Udvalget skal foretage en systematisk gennemgang af hele markedsføringsloven, tilhørende bekendtgørelser samt relevante EU-direktiver. Derefter skal udvalget udforme et konkret udkast til en ny markedsføringslov.

Det nye udvalg skal gennemgå hele markedsføringsloven med særlig fokus på at sikre, at markedsføringsloven:

  • Understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation
  • Er enkel og overskuelig og ikke pålægger erhvervslivet unødvendige byrder
  • Understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence
  • Er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet

Sidste store revision af markedsføringsloven skete i 2005. Siden da har der været en række ændringer i forbindelse med implementering af EU-regler, og den teknologiske udvikling har også medført nye muligheder.

Teknologien giver udfordringer for virksomhederne, som kan være usikre på, om de med deres kommercielle kommunikation holder sig inden for lovens rammer, og for forbrugerne i forhold til hvilke rettigheder de har. Der er derfor behov for et gennemgribende eftersyn af markedsføringsloven.

Udvalgsarbejdet kommer til at løbe hen over hele 2015. Udvalget skal aflevere sine anbefalinger herunder et udkast til ny markedsføringslov med bemærkninger til erhvervs- og vækstministeren inden udgangen af første kvartal 2016.