Webbutikken SmartGuy, der i foråret skiftede navn til Stylepit, har netop betalt en bøde på 800.000 kroner for, imod spamreglerne i markedsføringsloven, at have sendt sms og e-mails til et større antal personer uden deres samtykke.

Det er efter markedsføringslovens § 6 forbudt at sende elektroniske henvendelser, herunder e-mails og sms, med henblik på at afsætte varer til nogen, medmindre disse forudgående har anmodet om det. Det betyder, at der skal gives særskilt samtykke til modtagelse af reklamemails og særskilt til modtagelse af sms. 

Forbrugerombudsmanden politianmeldte SmartGuy på baggrund af mange klager fra forbrugere, der havde modtaget reklame uden at have anmodet herom. Det viste sig, at SmartGuy i perioden 9. april 2013 – 19. december 2013 udsendte 231.293 sms-beskeder og 42 e-mails, hvor ingen af modtagerne havde samtykket til modtagelse af elektronisk reklame i den pågældende form.

800.000 KRONER I BØDE

Normalt anvender Forbrugerombudsmanden en beregningsmodel til udmåling af bøder for overtrædelse af spam-reglerne, der som udgangspunkt giver 100 kr. pr. overtrædelse. I denne sag er der dog blevet givet en betydelig rabat ned til de 800.000 kr. Det blev anset som en formildende omstændighed, at SmartGuy troede, de havde tilladelse til udsendelsen af sms, fordi forbrugerne havde givet samtykke til modtagelse afreklamemails.

Virksomheder skal således være opmærksomme på, at samtykke til at modtage reklame og nyhedsbreve på mail ikke giver tilladelse til at udsende reklamer mv. på sms. .