Bogen "Green Claims" giver en oversigt over lovgivningen og eksempler på fødevarebranchens "grønne anprisninger" i EU og udvalgte andre lande. Hortens specialist inden for fødevarelovgivning Martin Dræbye Gantzhorn har bidraget med kapitlet om dansk lovgivning.

Green Claims er udgivet af Food Lawyers Network Worldwide, et internationalt netværk af juridiske eksperter inden for fødevarelovgivning. Horten er medlem af netværket som det eneste danske advokatfirma.


”Grønne anprisninger” benyttes i stigende grad af fødevarevirksomheder i markedsføringen af deres produkter. Selv om ”grønne anprisninger” kan have en lige så stor indflydelse på forbrugerens købsbeslutning som ernærings- og sundhedsanprisninger, har EU indtil videre afholdt sig fra at harmonisere området, eks. ved at vedtage en anprisningsforordning for grønne anprisninger. I de fleste medlemslande er ”grønne anprisninger” – som i Danmark – indtil videre alene omfattet af det generelle vildledningsforbud. Bogen ”Green Claims” giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan ”grønne anprisninger” bedømmes i de forskellige landes retssystemer.


Bogen Green Claims giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan ”grønne anprisninger” bedømmes i de forskellige landes retssystemer.