I februar afgjorde EU-Domstolen, at det er tilladt at linke til hjemmesider med ophavsretligt beskyttet materiale, når hjemmesiden er frit tilgængelig. Nu har EU-Domstolen slået fast, at "framing" også er OK.

"Framing" gør det muligt at "spejle" en video fra fx YouTube til en hvilken som helst hjemmeside – fx når man linker til indhold på en anden hjemmeside på ens Facebook-profil.

Man kan så afspille videoen på hjemmesiden via YouTube, selvom det fremstår, som om at videoen bliver afspillet direkte på hjemmesiden – og altså ikke fra YouTube. 

BestWater-sagen (C-348/13)

Det har været diskuteret, om "framing" kan krænke ophavsretten. Spørgsmålet blev sat på spidsen i en sag, hvor vandfilterproducenten BestWater havde sagsøgt to uafhængige agenter, som arbejdede for en af BestWaters konkurrenter.

BestWater havde lavet en kort video om vandforurening, som var endt på YouTube uden BestWaters samtykke.

De to agenter viste videoen på deres egen hjemmeside ved at "frame" videoen fra YouTube. På den måde kunne man tro, at videoen blev afspillet direkte fra agenternes egen hjemmeside.

BestWater mente, at dette var en krænkelse af deres ophavsret. 

EU-Domstolen henviser til tidligere dom om "linking"

De tyske domstole spurgte EU-Domstolen til råds. 

EU-Domstolen henviste til sin tidligere dom i Svensson-sagen (sag C-466/12). Her blev det i relation til "linking" slået fast, at der ikke er tale om en "overførsel til almenheden", der kræver samtykke, hvis det ophavsretligt beskyttede materiale – fx en avisartikel – allerede er gjort frit tilgængelig for offentligheden. Forklaringen er, at materialet ifølge EU-Domstolen ikke bliver gjort tilgængelig for et "nyt publikum".

EU-Domstolen slår på denne baggrund fast, at dette princip også gælder, når der er tale om "framing".

Videoer på YouTube: Hvornår er materialet frit tilgængeligt?

EU-Domstolens afgørelse giver den fornødne sikkerhed om, at "framing" af indhold på andres hjemmesider kan være tilladt – og typisk vil være det.

I den aktuelle sag var videoen imidlertid gjort tilgængeligt på YouTube uden BestWaters samtykke. 

EU-Domstolen tog ikke stilling til dette aspekt i sagen. Der er derfor stadig usikkerhed om, hvorvidt materialet skal være gjort lovligt tilgængeligt på den hjemmeside, hvorfra det bliver "framet".

kontakt

Nina Henningsen

Partner

Daniel Haue Jakobsson

Advokat