Retten i Helsingør har i dag afsagt en principiel dom om ophævelse af et alment boliglejemål som følge af kriminalitet.

Sagen vedrørte et bandeskyderi, som havde fundet sted ved et indkøbscenter. Indkøbscenteret lå tæt på et alment boligområde, hvor den mindreårige gerningsmand boede med sin familie, men indkøbscenteret var ikke en del af den almene boligorganisations ejendom, hverken matrikulært eller på anden måde.

Ikke desto mindre nåede retten i Helsingør frem til, at den almene boligorganisation med rette havde ophævet det lejemål, hvor gerningsmanden boede med sin familie, på baggrund af skudepisoden.

Retten lagde herved vægt på, at skudepisoden efter sin karakter var egnet til skabe og/eller forstærke en betydelig utryghed blandt beboerne i det helt nærliggende boligområde, ligesom retten efter bevisførelsen lagde til grund, at der konkret var skabt utryghed i boligafdelingen. 

Det var derfor ikke afgørende, om indkøbscenteret formelt udgjorde en del af boligområdet.

Der findes ikke i den trykte praksis andre eksempler på domme, hvor en almen udlejer indrømmes ret til at ophæve almene boliglejemål under henvisning til adfærd udøvet andre steder end i den pågældende almene boligafdeling. Det må derfor forventes, at dommen vil udgøre et væsentligt fortolkningsbidrag ved vurderingen af udlejeres rettigheder i forhold til kriminalitetsbekæmpelse i almene boligområder.

Horten repræsenterede den almene boligorganisation ved retssagen.