Advokat Piya Mukherjee er beskikket til Erhvervsankenævnet for en ny fireårs periode som ekspert i erhvervsforhold.

Erhvervsankenævnet er en uafhængig klageinstans for afgørelser, der træffes af bl.a. Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Rejsegarantifonden.

Nævnets medlemmer beskikkes af erhvervs- og vækstministeren for en periode af 4 år. Nævnets medlemmer udpeges blandt personer, der har kendskab til kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi, forsikringsmatematik og forbrugerforhold.

kontakt

Piya Mukherjee

Partner