Thorsteen Carstens, som er chef for inkasso i Hortens afdeling for Insolvens og Rekonstruktion, har indgået en aftale med Karnov Online om at blive redaktør på emnerne Inkasso, Fogedret og Udlæg. Emnerne findes under modulet "Pengene skal hjem" i vidensbasen "Erhvervsjura".

Thorsteen skal bidrage med opdatering ved lovændringer og ny retspraksis, ligesom han skal udarbejde guides, tjeklister og paradigmer. Onlinetjenesten anvendes både af private brugere og af advokater.

kontakt

Thorsteen Carstens

Chef for inkasso, Hellerup