Bekendtgørelse nr. 847 af 1. juli 2014 om ændring af bekendtgørelse nr. 260 af 21. marts 2014 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskilles, trådte i kraft 7. juli 2014. Kommuner der har modtaget tilsagn eller forhåndstilsagn om dispensation fra pligten til selskabsmæssig udskillelse af enkelte solcelleanlæg, har nu mulighed for bytte det anlæg, der blev undtaget med et andet anlæg.

Horten har tidligere skrevet om dispensation fra pligten til selskabsmæssig udskillelse af kommunale solcelleanlæg. En undtagelse der gør, at kommunen for visse af deres solcelleanlæg har adgang til at nettoafregne deres elforbrug. Dispensationerne blev udstedt af Energinet.dk i foråret 2014, og effekten af de samlede dispensationer måtte ikke oversige 20 MW. I tilfælde af at samtlige kvalificerede ansøgere ikke rummes i 20 MW puljen, ville anlæggene blive udvalgt ved lodtrækning.  

Er et kommunalt solcelleanlæg efter tilsagn eller forhåndstilsagn fra Energinet.dk omfattet af 20 MW puljen, kan kommunen til hvem tilsagnet er givet, nu bytte det fritagende solcelleanlæg med et andet solcelleanlæg. Kravene for et bytte er effekten af anlægget, som kommunen ønsker at bytte til, skal kunne rummes indenfor effekten af det anlæg, der allerede er givet tilsagn om. Derudover skal det anlæg, der byttes til være kvalificeret til fritagelse efter bekendtgørelse nr. 260, og kommunen skal haveansøgte herom, men som efter lodtrækningen i foråret ikke blev udvalgt.

Vær opmærksom på, at kommunen ikke kan anvende eller gemme eventuelt overskydende effekt. Hvis det anlæg, som man bytter til, har en mindre effekt vil dette overskud falde tilbage i 20 MW puljen.

Der kan til og med 31. oktober 2014 søges om bytte hos Energinet.dk. Der vil på Energinet.dk's hjemmeside blive offentliggjort en ansøgningsblanket, som forventes at være klar i uge 32.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Rene Frisdahl Jensen

Specialistadvokat