Sø- og Handelsretten afsagde i går kendelse i en fogedforbudssag vedrørende et patent på en separat dosistæller til brug i en afmålende dosisinhalator.

 Norton Healthcare er indehaver af et patent på en bestemt type dosistæller til brug i dosisinhalatorer. I februar 2014 markedsførte Sandoz (repræsenteret af Horten) sit produkt AirFluSal Forspiro, som bestod af 60 doser medicin i et blisterbånd. Hvert enkelt blister i båndet var forsynet med tal (individuelle nummererede doser), så brugeren kan det tilbageværende antal doser i inhalatoren. 

Norton Healthcare (og Teva) fremsatte begæring om nedlæggelse af et foreløbigt fogedforbud i Sø- og Handelsretten med påstand om, at blisterbåndet i AirFluSal Forspiro-inhalatoren, der var forsynet med tal, udgjorde en dosistæller, der krænkede stridspatentet. 

Sandoz argumenterede for, at stridspatentets beskyttelsesomfang var begrænset til dosistællere til en bestemt kategori af medicininhalatorer, nemlig dosisinhalatorer. Endvidere argumenterede Sandoz for, at en fagmand på stridspatentets prioritetsdato anvendte termen "afmålende dosisinhalator" for en bestemt kategori af medicininhalatorer, der er karakteriseret ved at medicinen opbevares i et reservoir, hvorfra individuelle doser afmåles ved hjælp af et ventilaggregat. Efter Sandoz' opfattelse faldt AirFluSal Forspiro ikke inden for denne type af afmålende inhalatorer, da udleveringsmåden er helt anderledes, og de doser, der er indeholdt i AirFluSal Forspiro, er allerede afmålt i forbindelse med produktionen af blisterbåndet. 

Norton Healthcare (og Teva) hævdede, at termen “afmålende dosisinhalator” ikke omfattede en bestemt type inhalator, og at AirFluSal Forspiro således var inden for stridspatentets omfang, idet blisterbåndet var forsynet med tal. Som alternativ argumentation hævdede Norton Healthcare/Teva, at AirFluSal Forspiro krænkede stridspatentet ud fra en ækvivalensvurdering.

Sø- og Handelsretten gav Sandoz medhold og anførte, at en fagmand efter rettens opfattelse ville forstå termen "afmålende dosisinhalator" i stridspatentet som henvisende til "reservoir"-inhalatorer med en afmålende funktion. Da AirFluSal Forspiro ikke var af denne type, afgjorde retten, at der ikke var tale om en direkte krænkelse. Hvad angår krænkelse ud fra en ækvivalensvurdering, anførte Sø- og Handelsretten, at Forspiro-inhalatoren anvendte en helt anderledes teknik end stridspatentet, som ikke forårsagede det specifikke teknologiske problem, som stridspatentet påstås at løse. 

Norton Healthcare’s/Tevas begæring blev derfor afvist.

kontakt

Anders Valentin

Partner