Ny lov om inter­net­domæner

En ny lov om internetdomæner giver en mere fleksibel ramme for administrationen af danske topdomæner. Loven blev vedtaget af Folketinget den 18. februar 2014 og træder i kraft den 1. marts 2014. Den nye lov erstatter domæneloven fra 2005.

Lige som tidligere fastsætter loven rammerne for administrationen af internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, herunder det eksisterende topdomæne ".dk". Som noget nyt er lovens anvendelsesområde imidlertid også udvidet til at omfatte topdomæner, der på anden vis bliver tilknyttet Danmark - eksempelvis topdomæner, som Danmark vil få indflydelse på ansøgning, tildeling eller administrationen af uden at få rådighed over, såsom ".jylland".

Baggrunden for loven er bl.a., at Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) i 2011 besluttede at gøre det muligt at ansøge om at tage helt nye topdomæner i brug. 

Topdomæner med geografiske navne skal ledsages af "ikke-indsigelse"

Ifølge ICANNs retningslinjer gælder det dog specifikt for ansøgninger om topdomæner med geografiske navne, som eksempelvis ".berlin", at disse skal ledsages af en såkaldt ”ikke-indsigelse” fra den relevante regering eller myndighed. Derfor har man i den nye lov om internetdomæner indført en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler om Erhvervsstyrelsens medvirken ved ansøgningsprocesser i relation til topdomæner, der på anden vis er tilknyttet Danmark. Der er således åbnet op for muligheden for at fastsætte regler om afgivelse af erklæring om ikke-indsigelse vedrørende tildelingen af et geografisk topdomæne, der har tilknytning til Danmark, ved ansøgning til ICANN. 

Erhvervs- og vækstministeren kan nu forlænge tilladelser 

I lighed med tidligere vil erhvervs- og vækstministeren stadig være bemyndiget til at beslutte, om der skal afholdes offentligt udbud over retten og pligten til at administrere et eller flere internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Men som noget nyt kan ministeren nu også træffe beslutning om at forlænge varigheden af en eksisterende tilladelse. 

Loven viderefører princippet om god domænenavnsskik, hvilket imidlertid ikke længere afgrænses af administrators retningslinjer, forretningsbetingelser eller andre vilkår, og dermed kan virke på tværs af internetdomæner, der er særligt tildeles Danmark.