Forbrugerombudsmanden har netop godkendt en vejledning fra Dansk Energi, der udstikker klare retningslinjer for nedtagning og opbevaring af elmålere.

Der har i mange år været uklare regler om håndtering af udskiftning af elmålere. Det har medført en række problemer, når der efterfølgende i klagesager er sat spørgsmålstegn ved målerens nøjagtighed. Forbrugerombudsmanden kritiserede i 2009 et energiselskab for i verserende klagesager at destruere elmålere, så forbrugerne ikke kunne få dem undersøgt.

På den baggrund indkaldte Forbrugerombudsmanden Dansk Energi til et møde, som har mundet ud i, at Dansk Energi har udarbejdet en vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere.

Forbrugerombudsmanden har nu godkendt Dansk Energis vejledning om håndtering af defekte eller udskiftede elmålere, der har til formål at skabe klarhed på området.

I vejledningen lægger Dansk Energi op til, at elselskaberne gemmer el-målere i situationer, hvor:

  • kunden har klaget, 
  • der er en afvigelse mellem det sandsynlige elforbrug og det forbrug, måleren viser, eller hvor 
  • måleren er beskadiget 

Herudover slår vejledningen fast, at forbrugerens forklaring kan komme elselskabet til skade, hvis der senere opstår en klagesag, hvor elselskabet ikke kan dokumentere målerens nøjagtighed.

kontakt

Rene Frisdahl Jensen

Specialistadvokat