I en netop afsagt dom fastslår EU-Domstolen, at der ikke gælder et generelt princip om forbud mod diskrimination på grund af overvægt, men at fedme kan udgøre et handicap.

I juli 2014 anbefalede EU's generaladvokat til EU-domstolen, hvorledes sagen, om hvorvidt en medarbejders fedme kan danne baggrund for en beskyttelse efter handicapbegrebet, skulle afgøres.

EU-Domstolen har i den netop afsagte dom fulgt Generaladvokatens indstilling om, at der ikke gælder et generelt princip om forbud mod diskrimination på grund af overvægt, men bekræftet, at fedme kan udgøre et handicap. 

Afgørelsen betyder, at overvægt i sig selv ikke resulterer i en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Medfører overvægten derimod fysiske eller psykiske begrænsninger i en sådan grad, at den berørte person er forhindret i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, kan der dog være tale om et handicap, som beskyttes på lige fod med diskrimination som følge af bl.a. race og seksualitet.

kontakt

Marianne Lage

Partner

Maria Schmiegelow

Advokat