Varslet konflikt mod uorganiseret arbejdsgiver var ulovlig

3F's konfliktvarsel over for en uorganiseret arbejdsgiver fandtes at have til formål at presse arbejdsgiveren til at indgå en mere byrdefuld overenskomst med 3F.

Sagens omstændigheder

Fagforbundet 3F varslede iværksættelse af konflikt og sympatistrejke overfor en uorganiseret virksomhed inden for gartneribranchen.

Virksomheden ansøgte umiddelbart efter modtagelse af konfliktvarsel om at blive medlem af arbejdsgiverforeningen GLS-A. Denne ansøgning blev afvist af GLS-A, der henviste til, at de, grundet konfliktvarslet, ikke kunne optage virksomheden som medlemmer uden accept fra 3F, hvilket 3F ikke have ville give.

3F præsenterede i stedet virksomheden for et udkast til en tiltrædelsesoverenskomst, der var mindre favorabel for virksomheden end den overenskomst, der er indgået mellem 3F og GLS-A, og som virksomheden ville være blevet omfattet af, såfremt medlemsskabet af arbejdsgiverforeningen var blevet accepteret.

Virksomheden anlagde herefter sag imod 3F ved arbejdsretten med påstand om at den varslede konflikt var ulovlig, da formålet alene var at presse virksomheden til at acceptere 3F's mere byrdefulde overenskomst. 3F påstod afvisning af sagen, subsidiært frifindelse.

Arbejdsrettens begrundelse og resultat

Arbejdsretten udtalte, at der i henhold til praksis skal foreligge saglige grunde til at stille skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver, alene fordi arbejdsgiveren ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, som arbejdstagerorganisationen har indgået overenskomst med.

Arbejdsretten fandt herefter, at udkastet til tiltrædelsesoverenskomsten, som 3F havde fremsat, indeholdte vilkår, der var mere byrdefulde for virksomheden end de vilkår, der følger af overenskomsten mellem 3F og GLS-A, og at der ikke var saglige grunde til at stille de skærpede krav til den uorganiserede arbejdsgiver.

Konfliktvarslet fandtes at have haft til formål at presse virksomheden til at acceptere vilkår, der var ulovlige og usaglige. Virksomheden fik derfor medhold i, at den varslede konflikt var ulovlig.

Horten bemærker

Arbejdsretten har igen stadfæstet, at et forbund ikke via konflikt kan tvinge en uorganiseret arbejdsgiver til mere byrdefulde vilkår end dem, der gælder for de arbejdsgivere, der via medlemskab af en arbejdsgiverforening er omfattet af en overenskomst.

Arbejdsretten har således stadfæstet synspunktet om, at der alene kan gøres forskel på organiserede og uorganiserede virksomheder, såfremt dette konkret er sagligt begrundet. Med denne praksis bliver også arbejdsgiveres foreningsfrihed reel.

Dommen ændrer dog ikke på, at et forbund fortsat kan iværksætte konflikt efter gældende praksis, såfremt den uorganiserede arbejdsgiver ikke ønsker at indgå overenskomst om arbejdsvilkårene for medarbejderne i virksomheden.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner