Slut med at være forsikringsunder-underagent

Finanstilsynet stopper pr. 15. november 2013 muligheden for at blive under-underagent i relation til forsikringsformidling.

Hvad er en forsikringsunder-underagent?

En forsikringsagent er et selskab eller en person, der i medfør af lov om forsikringsformidling har tilladelse til mod vederlag at sælge forsikringer.

Forsikringsagenterne kan herefter vælge at indgå aftale med en forsikringsunderagent om, at det er forsikringsunderagenten, der sælger de nævnte forsikringer.

Når forsikringsunderagenten indgår den samme type aftale med en ny underagent, kaldes denne for en forsikringsunder-underagent.

Hidtil har alle tre typer agenter skullet registreres hos Finanstilsynet, men nu stopper Finanstilsynet med at registrere forsikringsunder-underagenter.

Hvad betyder det for forsikringsunder-underagenten?

Konkret betyder det, at der efter den 15. november 2013 ikke kan indgås aftaler mellem forsikringsunderagenter og et selskab eller en person om, at den pågældende skal sælge de produkter, forsikringsunderagenten skal sælge.

Det vil således være slut med at være under-underagent i relation til forsikringsformidling.

Hvis du allerede nu er registreret under-underagent, kan du fortsætte som under-underagent, indtil aftalen med din underagent stopper.

Læs mere 

Finanstilsynets nyhed og redegørelse kan læses her.

kontakt

Jacob Møller Dirksen

Partner

Daniel Haue Jakobsson

Advokat