To af Hortens advokater med speciale i energiret og kontrakter underviser på IBC Euroforums kursus om kontrakter i offshore sektoren. 

Kurset giver en praktisk indføring i de problemstillinger, der typisk rejser sig ved forhandling og indgåelse af offshore servicekontrakter. Projekter inden for offshore sektoren involverer typisk store værdier og risici. Fordelingen af ansvar og risiko mellem projektdeltagerne har derfor ekstra stor betydning på dette område.

Med udgangspunkt i de typiske kontrakter og "Agreed Documents", der anvendes inden for olie- og gassektoren samt vindsektoren, præsenteres og diskuteres de emner, som har størst praktisk relevans og betydning.

Kurset sigter på at give deltagerne:

  • Forståelse af de grundlæggende principper, der anvendes i offshore servicekontrakter
  • Indføring i den typiske ansvars- og risikofordeling mellem projektdeltagerne
  • En praktisk forståelse af de problemstillinger, som ofte giver anledning til diskussion under forhandlinger af offshore servicekontrakter
  • Et højere vidensniveau i forhold til, hvor værdierne navnlig ligger "gemt" i aftalen

Kursusunderviserne arbejder til dagligt med rådgivning af virksomheder inden for offshore sektoren og har tilsammen mange års erfaring med forhandling og udarbejdelse af kontrakter på dette område.

Tid og sted

Kurset afholdes den 4. december i Charlottehaven, København og den 4. februar på Hotel Britannia i Esbjerg.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Christian Tullberg

Partner