Der blev i december 2011 indført regler om hjemmesiders brug af cookies, hvorefter der blandt andet nu stilles krav om indhentelse af samtykke til brugen af cookies samt oplysning om brugen af disse. Horten har tidligere omtalt den nye cookie regulering, se blandt andet vores nyhed den reviderede cookie-vejledning fra Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har herefter i forbindelse med tilrettelæggelsen af dens kontrol med hjemmesider, henover sommeren tjekket en række populære hjemmesiders overholdelse af disse regler. Styrelsen har kunnet konstatere, at mange af hjemmesiderne er kommet godt i gang med efterlevelsen af de nye regler, men samtidig er ingen af hjemmesiderne "helt i mål".

Undersøgelsen, der omfattede 50 populære hjemmesider, konkluderede blandt andet, at ingen af hjemmesiderne havde overholdt kravet om, at der skal indhentes forudgående samtykke, men at 98 % af siderne dog informerede om brugen af samt formålet med cookies.

Samtidig varsles der yderligere stikprøvekontrol med hjemmesiders overholdelse af reglerne.

Det er således vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt din hjemmeside overholder kravet om indhentelse af samtykke til brug af cookies, samt reglerne om information om brugen af cookies.