Forbrugerombudsmanden har indskærpet reglerne for prismarkedsføring over for en kæde af isenkræmmere, efter kæden har markedsført et vildledende tilbud med et forbehold, der ikke var tydeligt nok.

En kæde af isenkræmmere havde i både avisannoncer og ved skiltning i butikkerne reklameret med et tilbud om "20 % på alt". Der var dog et forbehold. Tilbuddet gjaldt nemlig ikke varer, som i forvejen var nedsatte. Dette forbehold var skrevet med lille skrift lodret i hjørnet både i avisannoncen og på skilte i butikkerne.

Forbrugerklage

En forbruger klagede over den erhvervsdrivende til Forbrugerombudsmanden. Forbrugeren fandt først under et besøg i butikken ud af, at rabatten på 20 % ikke gjaldt i forvejen nedsatte varer. Forbrugeren oplevede selv dette som vildledende på grund af tilbuddets udformning.

"20 % på alt" var vildledende

Forbrugerombudsmanden tog sagen op. Ifølge Forbrugerombudsmanden var det netop vildledende at bruge det salgsfremmende udtryk "20 % på alt", da alle varer ikke var sat 20 % ned.

Efter markedsføringslovens § 3, stk. 1, må erhvervsdrivende ikke anvende blandt andet vildledende udsagn i markedsføringen, hvis udsagnet er egnet til at forvride forbrugernes økonomiske adfærd på markedet. Det mente Forbrugerombudsmanden var tilfældet i denne sag. Forbrugerombudsmanden drog på den baggrund den konklusion, at isenkræmmerkæden havde overtrådt markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Forbeholdet var ikke tydeligt oplyst

Forbrugerombudsmanden tog også stilling til forbeholdet om, at tilbuddet ikke gjaldt de varer, der i forvejen var nedsatte. Der er i sig selv ikke noget i vejen for at stille forbehold for udnyttelsen af eller gøre undtagelse fra et tilbud.

Men det er et krav efter markedsføringslovens § 9, stk. 1, at sådanne forbehold skal være klare, tydelige og lettilgængelige for forbrugeren. Ifølge Forbrugerombudsmanden var isenkræmmerkædens måde at give oplysning om forbeholdet ikke tydelig nok og opfyldte derfor ikke markedsføringslovens § 9, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden indskærper reglerne om prismarkedsføring

Forbrugerombudsmanden har på baggrund af sagen valgt at indskærpe reglerne om prismarkedsføring over for isenkræmmerkæden.

Forbrugerombudsmanden har indskærpet, at kæden fremover må sørge for, at deres tilbud ikke er vildledende, og at forbehold i kædens tilbud skal være helt klare og tydelige - uanset mediet for en annonce.

Reglerne om prismarkedsføring

Forbrugerombudsmanden og andre myndigheder har generelt fokus på, om erhvervsdrivende overholder reglerne om prismarkedsføring. I en anden sag om overtrædelse af reglerne om prismarkedsføring måtte en anden dansk virksomhed for nylig acceptere en bøde på 500.000 kr.

Denne sag viser således endnu engang vigtigheden af, at virksomhederne er opmærksomme på reglerne om prismarkedsføring og af, at de får udformet tilbud, som fremstår klare og forståelige, så de ikke vildleder forbrugerne.

Horten har stor erfaring med at gennemføre forudgående compliance check af for eksempel annoncer og andre former for markedsføring, hvilket er en meget effektiv måde at sørge for, at virksomhedens markedsføring overholder blandt andet reglerne om prismarkedsføring.