Ministeret for Sundhed og Forebyggelse offentliggjorde den 27. februar 2013 en ny bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler. Efter den nye bekendtgørelse bliver det lovligt for leverandører af lægemidler at yde omkostningsbegrundede rabatter, der er baseret på omkostningslettelser i form af rabatter ydet til leverandøren af en servicevirksomhed, der bistår leverandøren med distribution af lægemidler (f.eks. lægemiddelvirksomhedens transportør). Det er stadig et krav, at rabatten fra servicevirksomheden skal være baseret på en omkostningslettelse som følge af modtagerens indkøbsadfærd, og at rabatten står i rimeligt forhold til omkostningslettelsen.

Bekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. marts 2013, kan findes på Retsinformation.