24. maj 2013

Forkyndelse af stævninger over Facebook?

En opsigtsvækkende dom fra USA rejser igen spørgsmålet om anvendelse af digitale kommunikationsformer som midler til forkyndelse. Samtidig forsøges forkyndelse via sociale medier indført ved lov i den amerikanske delstat Texas, hvilket er interessant i lyset af de nye ændringer i Danmark af retsplejeloven, der åbner op for brug af digital kommunikation ved forkyndelse. Reglerne om forkyndelse skal sikre, at en part i en retssag bliver bekendt med sagen, modtager sagens dokumenter og får mulighed til at føre sin sag.

En sag om påstået svindel i Indien

Den amerikanske dom afsagt i marts 2013 omhandlede en række personer bosiddende i Indien, der blev sagsøgt af de amerikanske myndigheder for at have svindlet amerikanske forbrugere ved at tilbyde løsninger på fiktive computerproblemer fra call-centre i Indien.

Sagsøgeren, Federal Trade Commission("FTC"), havde via traditionelle forkyndelsesmetoder forsøgt at få stævninger forkyndt i mere end fire måneder uden held.

Forholdet til internationale konventioner

Retten fandt for det første, at forkyndelse via e-mail og Facebook ikke var i strid med Haager-konventionen for forkyndelser, idet Indien ikke har taget klart afstand fra denne metode, så længe metoderne lever op til almene krav om en retfærdig rettergang.

E-mail kan opfylde dette krav, hvis det sandsynliggøres, at forkyndelsen vil nå frem til sagsøgte. Retten lagde vægt på, at de sagsøgte i Indien havde anvendt de pågældende e-mailadresser i forbindelse med deres virksomhed og til at kontakte retten med.

Derfor blev forkyndelse via e-mail accepteret.

Forkyndelse via sociale medier

Retten tog derefter stilling til spørgsmålet om forkyndelse via Facebook.

Forkyndelse via Facebook var tidligere blevet afvist af samme domstol i juni 2012 med den begrundelse, at enhver kan lave en falsk Facebook-profil, og at der derfor skal være fakta, der dokumenterer Facebook-kontoens ægthed.

Distriktsdomstolen mente dog ikke, at man kunne afvise Facebook som forkyndelsesform.

I sagen var der flere forhold, der pegede på, at de identificerede konti rent faktisk tilhørte de sagsøgte. FTC kunne nemlig påvise, at to konti var registreret med e-mail adresser brugt i forbindelse med svindelvirksomheden. Endvidere havde profilerne oplistet jobtitler og steder svarende til de sagsøgtes virksomhed.

Retten mente derfor at Facebook-profilerne måtte være ægte og fandt, at man måtte være åben overfor de teknologiske fremskridt, især når de sagsøgte i vidt omfang har taget disse kommunikationsformer til sig. Det blev derfor tilladt at forkynde stævninger over e-mail i sammenhæng med Facebook beskeder.

Dommen kan læses her.

Resultatet kan være farvet af sagens karakter, hvor de sagsøgte efter de amerikanske myndigheders opfattelse havde bedraget amerikanske forbrugere, hvilket måske kan have sænket rettens krav til forkyndelse i den konkrete sag. Det er usikkert, om en dansk domstol vil nå samme resultat i forholdet til de internationale forpligtelser, som Danmark også er bundet af.

Lovforslag i Texas

I delstaten Texas har repræsentant Jeff Leach valgt at gå videre og fremsatte i februar i år et lovforslag i Texas House of Representatives, der vil tillade sociale medier som alternativ forkyndelsesform. Lovforslaget er på nuværende tidspunkt sendt til behandling ved et retsplejeudvalg i Texas, men indebærer også her en række udfordringer med at kontrollere ægtheden af Facebook konti.

Danmark anerkender nu også visse digitale former for forkyndelse

Danmark har også har valgt at åbne op for nye former for forkyndelse med de ændringer af retsplejeloven, der træder i kraft 1. juli i år. Ændringerne indebærer, at digital kommunikation under visse betingelser kan anvendes som forkyndelsesform.

Retsplejeloven stiller dog krav om, at den indstævnte skal bekræfte modtagelsen af forkyndelse når der anvendes digital kommunikation. Bekræftelsen skal ske ved brug af digital signatur eller fysisk post.

Forenklet procedure ved brug af borger.dk

Proceduren forenkles, hvis der anvendes digitale postkasser, som bruges til "sikker digital kommunikation med det offentlige". Der tænkes her på sider som borger.dk, og her behøver modtager ikke bekræfte modtagelsen, da der automatisk sendes en kvittering, når beskeden åbnes, hvorefter der er sket forkyndelse.

Der vil være sket forkyndelse, uanset om det er adressaten eller en anden, der har logget på. Loven gør således den enkelte ansvarlig for brugen af hans kommunikationssider med det offentlige.

Selvom der herefter også i Danmark er lagt op til øget brug af digital kommunikation ved forkyndelse af dokumenter i retssager, er der stadig et stykke vej til forkyndelse via Facebook i Danmark.

De nye digitale muligheder for forkyndelse kan potentielt effektivisere retsprocessen og det bliver interessant at se i hvilket omfang, mulighederne vil blive benyttet efter ikrafttrædelsen af de nye regler.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Edtech-virksomheden Labster offentliggør Series A-investering

7. september 2017

Labster har netop offentliggjort gennemførelsen af en Series A-investeringsrunde på $10 millioner med deltagelse af venture capital fondene Balderton Capital og Northzone.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Betænkningen om databeskyttelsesforordningen er kommet

29. maj 2017

Justitsministeriet har nu udgivet den længe ventede betænkning om databeskyttelsesforordningen og de retlige rammer for dansk lovgivning i den forbindelse.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Fire nye specialistadvokater hos Horten

7. marts 2017

Horten har udpeget fire nye specialistadvokater med stærk brancheindsigt inden for henholdsvis miljø- og planret, energi- og forsyningsret, persondata og skatteret.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

Data protection officer – hvem, hvornår, hvad?

12. januar 2017

Den såkaldte Artikel 29-gruppe har vedtaget et sæt retningslinjer for databeskyttelsesrådgivere, der giver mere klarhed over databeskyttelsesrådgiverens opgaver, stilling og ansvar.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Julekonkurrencer og markedsføringsloven

15. december 2016

Det kan være lovligt at præmiere en forbruger for at give samtykke til at modtage markedsføring gennem deltagelse i en konkurrence. Det kræver dog, at I som virksomhed overholder de nærmere betingelser i markedsføringsloven.

Grønland får persondatalov

22. november 2016

Fra 1. december får persondataloven virkning for Grønland efter anmodning fra det Grønlandske Selvstyre. Loven erstatter registerlovene fra 1978, der hidtil har været gældende i Grønland.

Hjælp til IT-sikkerheden for små og mellemstore virksomheder

10. november 2016

Erhvervsstyrelsen og Rådet for Digital Sikkerhed har i samarbejde udarbejdet en ny hjemmeside, der nemt og hurtigt giver virksomheder mulighed for at få vurderet deres IT-sikkerhed.

Dynamiske IP-adresser kan være personoplysninger

19. oktober 2016

EU-Domstolen har fastslået, at en dynamisk IP-adresse kan udgøre en personoplysning.

Nordiske forbrugerombudsmænd sætter fokus på dataindsamling

14. oktober 2016

Den digitale udvikling medfører nye udfordringer for privatlivs- og databeskyttelse. Derfor vil de nordiske Forbrugerombudsmænd fremtidigt styrke samarbejdet og sætte fokus på virksomheders indsamling af data fra forbrugere.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Ny økonomiaftale for kommunerne for 2017

13. juni 2016

Regeringen har indgået en omfattende aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017.

Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

4. maj 2016

Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Vi giver viden videre

18. september 2015

Faglige arrangementer efterår 2015

Persondata­forordningen: Ny enighed om beskyttelse af person­oplysninger

23. juni 2015

EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Nu er Rådet nået til enighed om en generel indstilling.

Ny forbrugeraftalelov

11. december 2013

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.