To nye certificerede it-advokater i Hortens it-retsgruppe

Advokat Jonas Stig Kämpf Hansen og advokat Egil Husum har begge opnået certificering som it-advokater. Hortens it-retgruppe tæller nu seks certificerede it-advokater. Certificeringsordningen varetages af foreningen Danske IT-advokater og har til formål at sikre et højt fagligt niveau og solid it-retlig erfaring blandt de certificerede advokater. Der er i alt 61 certificerede it-advokater i Danmark.

Persondataloven og behandling af personoplysninger

Egil Husum hjælper virksomheder med at sikre, at virksomhedens behandling af personoplysninger overholder persondataloven. Egil rådgiver blandt andet om persondataretlige krav til brug af HR-systemer, overførsel af personoplysninger til andre virksomheder eller lande uden for EU eller til brug for markedsføring. Centralt for Egils rådgivning er praktiske forslag til det videre arbejde i form af f.eks. anmeldelse til Datatilsynet, databehandleraftaler, opfyldelse af oplysningspligten, indhentelse af samtykke, datavask eller styrkelse af it-sikkerheden.

Outsourcing af it-drift, licensaftaler og udbud af it-ydelser

Jonas Stig Kämpf Hansen hjælper virksomheder med aftalemæssig styring af outsourcing af it-drift, indkøb og levering af it-systemer, indgåelse af licensaftaler, udbud af it-ydelser samt andre udfordringer knyttet til virksomheders it-drift. Udover sin advokatuddannelse har Jonas en bachelorgrad i datalogi og kan med sin tekniske indsigt sætte sig grundigt ind i virksomhedens it-behov.

It-retsgruppe på seks certificerede it-advokater

Udover Jonas Stig Kämpf Hansen og Egil Husum består Hortens it-retsgruppe af partner Mads Nygaard Madsen, partner Michael Goeskjær, partner Hans Abildstrøm og juniorpartner Heidi Steen Jensen. Hortens It-retsgruppe rådgiver både offentlige klienter og erhvervsvirksomheder inden for alle it-retlige specialer.