Arbejdsgruppe foreslår strammere regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder

Sundhedsministeriet nedsatte i februar 2012 en arbejdsgruppe, som skulle granske den lovgivningsmæssige regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien. Resultatet af arbejdsgruppens diskussioner foreligger nu i et udkast til rapport.

Arbejdsgruppen foreslår vidtrækkende lovgivningsmæssige ændringer på området, og især medicovirksomheder bør være særdeles opmærksomme på arbejdsgruppens anbefalinger.

Som en væsentlig anbefaling foreslår arbejdsgruppen nemlig, at reglerne for markedsføring (herunder økonomiske fordele for sundhedspersoner) af medicinsk udstyr sidestilles med de regler, vi kender fra lægemiddelområdet. Arbejdsgruppen foreslår således, at der også indføres begrænsninger for sundhedspersoners konsulentarbejde for medicovirksomheder og for medicovirksomheders adgang til at yde sundhedspersoner økonomiske fordele. Forslaget omfatter alt medicinsk udstyr.

Desuden foreslår arbejdsgruppen, at sundhedspersoner skal oplyse Sundhedsstyrelsen om evt. ejerskab til aktier eller anparter i lægemiddel- og medicovirksomheder, samt at sundhedspersoner skal forbydes at eje aktier og anparter i en enkelt lægemiddel- eller medicovirksomhed for mere end DKK 300.000 (gælder dog kun for klasse II (a og b) og III samt in vitro-diagnostik). Som det var fremme i medierne i weekenden, foreslår sundhedsminister Astrid Krag, at sundhedspersoner helt skal forbydes at eje aktier og anparter i lægemiddel- og medicovirksomheder.

Blandt de øvrige ændringer, som arbejdsgruppen anbefaler, bør desuden fremhæves:

  • Der skal skabes større åbenhed om sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien (blandt andet foreslår arbejdsgruppen, at også oplysninger om sundhedspersoners indtægter fra konsulentopgaver for lægemiddel- og medicovirksomheder skal offentliggøres).
  • Patientforeninger skal offentliggøre oplysninger om, hvilke økonomiske fordele de har modtaget fra lægemiddel- og medicovirksomheder.
  • Sundhedspersoners pligt til at indhente Sundhedsstyrelsens tilladelse til at arbejde som konsulenter for lægemiddel- og medicovirksomheder foreslås dog fjernet for visse typer af konsulentforhold (dette gælder blandt andet undervisning og forskning).

Arbejdsgruppens udkast til rapport (Rapport kan downloades på borger.dk) er nu sendt i høring med frist den 18. marts 2013. Det fremgår flere steder i den foreløbige rapport, at der har været uenighed blandt gruppens medlemmer om arbejdsgruppens konklusioner. Baseret herpå og de foreløbige tilkendegivelser fra forskellige interessenter kan det ikke afvises, at de indkomne høringssvar kan få stor betydning for arbejdsgruppens endelige forslag. Hortens Life Science-gruppe anbefaler, at alle virksomheder og interessenter afgiver høringssvar.