Er Nintendos konsoller kun for Nintendo?

Lovligheden af såkaldte modchips (modification chips) i spillekonsoller afhænger af, i hvor høj grad de bruges til at krænke ophavsrettigheder. Det udtaler Generaladvokaten i sit forslag til afgørelse i en sag for EU-domstolen.

Sagen vedrører den italienske producent af modchips, PC-box, der er sagsøgt af Nintendo i Italien. Modchips gør det muligt at afvikle andre producenters spil på Nintendos ellers lukkede system i Nintendo Wii og Nintendo DS. 

Nintendos spilkonsoller har et indbygget system, der via en tilsvarende anordning i konsolspillene, kan kontrollere ægtheden af spillene og på den måde forhindre afspilning af falske og piratkopierede spil. Anordningen forhindrer dog samtidig, at andre selvstændigt producerede og ellers lovlige spil kan afvikles på Nintendos konsoller.

En fortolkning af InfoSoc-direktivet

Dette kan omgås ved montering af en modchip i konsollen. Nintendo sagsøgte PC-box, da modchips efter Nintendos opfattelse er en omgåelse af tekniske foranstaltninger, som er lavet for at forhindre ophavsretskrænkelser, hvilket er ulovligt i EU som følge af InfoSoc-direktivet artikel 6(2). 

PC-box har anført, at hovedformålet med deres chip er, at andre spil kan spilles på Nintendos konsoller og ikke at muliggøre afspilning af piratkopierede spil, selvom dette også er en konsekvens af modchippen. Sagens udfald afhænger af en fortolkning af InfoSoc-direktivet og derfor valgte retten i Milano at spørge EU-domstolen, hvor Generaladvokaten nu er kommet med sit forslag til afgørelse.

Er det lukkede system proportionalt for at undgå ulovlige spil?

Generaladvokaten udtaler helt overordnet, at hvorvidt der er tale om en ulovlig omgåelse af en teknisk foranstaltning afhænger af, om Nintendos "tekniske foranstaltning" mod falske og piratkopierede spil er proportional. Afvejningen om proportionalitet vil i høj grad afhænge af, om PC-box' modchip overvejende bruges til at krænke ophavsrettigheder, dvs. afspille piratkopier, eller om den anvendes til at spille andre spil end de officielle licenserede Nintendo spil.

Hvorvidt Nintendos tekniske foranstaltning i denne sag er proportional er et faktisk spørgsmål, som det nu er op til retten i Milano at vurdere. Dog havde retten i den forudgående forbudssag ment, at det var irrelevant, at modchippen også kunne anvendes til lovlige formål; det synspunkt er nu underkendt af Generaladvokaten.

Afgørelsen kan få betydning for alle konsolproducenter

EU-domstolen er ikke bundet af Generaladvokatens forslag, men problemstillingen er interessant, da den rejser spørgsmålet, om Nintendo under påberåbelse af ophavsretten har ret til at styre hvilke spil, der kan bruges på Nintendos egne konsoller. Afgørelsen kan desuden få betydning for de øvrige konsolproducenter Microsoft og Sony, der har tilsvarende tekniske foranstaltninger i deres konsoller Xbox og PlayStation.