Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort en revideret udgave af cookie-vejledningen. Af vejledningen fremgår, hvorledes de knapt så oplysende regler i cookie-bekendtgørelsen skal forstås. Centralt i den nye cookie-vejledning er, at danske virksomheder ikke skal være underlagt strengere vilkår end øvrige EU-lande, og at Erhvervsstyrelsen i deres tilsyn vil fokusere på virksomhedernes indsats i forhold til oplysning om brug af cookies til brugerne.

Cookie-bekendtgørelsen gennemfører e-databeskyttelsesdirektivet og trådte i kraft den 14. december 2011. Vi skrev samme dag en nyhed her på hjemmesiden om den forrige udgave af vejledningen, hvoraf det også fremgår, at direktivet og bekendtgørelsen medfører krav om informeret samtykke til brugerne af en hjemmeside mv. til virksomhedens lagring af cookies på siden.

Med udgangspunkt i det faktum, at næsten ingen virksomheder overholder reglerne i cookie-bekendtgørelsen har man efterfølgende besluttet at udarbejde en mere fyldestgørende vejledning om reglerne, hvilket også er blevet efterspurgt af adskillige virksomheder.

Vejledningen er baseret på praktiske erfaringer fra forskellige virksomheder, deres hjemmesideansvarlige, rådgivere og andre, der til daglig sidder med fingrene nede i de enkelte cookies. Den nye vejledning er dermed tiltænkt som et praktisk værktøj til virksomhederne med konkrete eksempler og en teknisk guide, der kan anvendes, når virksomheden skal opfylde de komplicerede cookieregler – på et område, som langt de fleste virksomheder til dato forståeligt nok ikke har skænket mange tanker.

Et vigtigt element i vejledningen er, at der lægges op til et tæt samarbejde med Kommissionen og de øvrige medlemsstater, således at der sikres en ensartet fortolkning af cookiereglerne, der som nævnt følger af et EU-direktiv. Vejledningen vil på baggrund af dette samarbejde løbende blive revideret, såfremt det findes nødvendigt.

Som nævnt medfører cookiereglerne et krav om samtykke til hjemmesideindehaverens brug af cookies samt krav om, at dette samtykke skal være informeret. Det vil med andre ord sige, at brugeren skal have modtaget oplysninger om, hvilke cookies, der anvendes, hvorfor de anvendes, og hvad de anvendes til m.v.

Mest bemærkelsesværdigt er, at den nye vejledning åbner op for, at cookies kan lagres forud for, at brugeren har givet samtykke hertil, idet Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at kravet om forudgående samtykke ikke vil blive håndhævet, før der er sket en nærmere afklaring fra Kommissionen på dette punkt. Dermed understreger den nye vejledning, at virksomheder ikke skal drive forretning på internettet under strengere vilkår, end hvad der gælder i de øvrige EU-lande.

I stedet vil Erhvervsstyrelsen i deres tilsyn med overholdelse af cookiereglerne fokusere på hjemmesideejerens indsats for at sikre, at den relevante information om hjemmesidens anvendelse af cookies gives til brugeren og brugerens mulighed for at acceptere eller afvise cookies.