Ny dom vedrørende fortolkning af forordning om anprisning af fødevarer
EU-Domstolen har netop afsagt sin første dom vedrørende fortolkningen i forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer. Dommen angår fortolkningen af begrebet "sundhedsanprisninger", og dommen fastslår, at definitionen skal forstås bredt. Forordningen definerer en sundhedsanprisning som enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at der er en sammenhæng mellem en fødevare og sundhed.

Sagens baggrund

En tysk erhvervsdrivende markedsførte en af sine vine med at være "letfordøjelig" (bekömmlich) og henviste i den forbindelse til vinens reducerede surhed.

I forordning om anprisninger af fødevarer gælder der et forbud mod at markedsføre spiritus, som indeholder mere end 1,2 % alkohol, med sundhedsanprisninger. Spørgsmålet var da, om den tyske erhvervsdrivendes anprisning måtte betragtes som en sundhedsanprisning.

Virksomheden havde under sagen gjort gældende, at der ikke var tale om en sundhedsanprisning da den henviste til velværet i almindelighed og ikke sundhedsrelateret velvære, og at forordningen desuden ikke gjaldt for betegnelser, der traditionelt anvendes for føde- eller drikkevarer, og som kan have indflydelse på velværet i almindelighed.

Dette var Domstolen altså ikke enig i, og i dommen fastslås altså, at "sundhedsanprisninger" ikke kun vedrører påstande om, at en fødevare kan forbedre sundheden. Begrebet dækker også over anprisninger om, at en fødevares ellers typiske skadevirkninger er reduceret for så vidt angår den konkret anpriste fødevare.

Dommens betydning

Spørgsmålet om, hvorvidt en erhvervsdrivendes anprisning er omfattet af forordning om sundheds- og ernæringsanprisninger af fødevarer er altid en konkret vurdering.

Dommen giver god anledning til at virksomhederne ser nærmere på deres anprisninger for at vurdere om anprisningerne er i overensstemmelse med dommen – og Fødevarestyrelsens praksis i øvrigt.