Loven om implementering af direktivet om industrielle emissioner (IED) træder i kraft den 7. januar 2013 og vil indføre grundlæggende nye krav til dansk industri og landbrug. Miljøstyrelsen har nu sendt 12 bekendtgørelser i høring, som vil fastlægge detaljerne ved implementeringen og de nye krav, der indføres. Høringsfristen er den 12. oktober 2012. 

Horten følger implementeringen af IED tæt og afholder inden høringsfristen et seminar om konsekvenserne af de foreslåede bekendtgørelser for s-mærkede virksomheder.

Folketinget vedtog den 3. maj 2012 loven om implementering af IED (lov nr. 88/2012). Loven træder i kraft den 7. januar 2013 og vil byde på udfordringer for såvel virksomheder som myndigheder.

Den vedtagne lov medfører en række konsekvenser og nye krav for danske virksomheder, som er omtalt i Hortens tidligere nyhedsartikler om IED og i Ret og Indsigt nr. 3/2011.

Miljøstyrelsen har den 10. september 2012 sendt fire nye bekendtgørelser og otte ændringsbekendtgørelser i høring, som indeholder de mere detaljerede regler om implementeringen, herunder

  • Ændringer i reglerne om revurdering af en virksomheds miljøgodkendelse, herunder en ændring af revurderingskadencen.
  • Krav om udtagning af jordprøver og analyser som grundlag for en ansøgning om miljøgodkendelse (kaldet "basistilstandsrapport").
  • Afbrænding af trævareaffald på træfabrikerende virksomheder.
  • Skærpede minimumskrav til større fyringsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg.
  • Nye tilsynsregler: risikobaserede tilsyn, digitalisering og offentliggørelse af tilsynsrapporter.

Læs mere om bekendtgørelserne og høringen på Høringsportalen.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.