Den 20. september 2012 sendte Energistyrelsen et forslag om ændring af elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven i høring. Forslaget skal blandt andet sikre, at tildeling af forsyningspligtbevillinger på el- og naturgasområdet fremover skal ske på baggrund af udbud.

Efter de gældende regler har eksisterende bevillingshavere haft mulighed for at få forlænget deres bevilling uden at andre reelt har haft mulighed for at komme i betragtning til bevillingen. Denne praksis vurderes imidlertid af Energistyrelsen at være problematisk i forhold til EU-retten.

Hvis lovforslaget vedtages, vil forsyningspligtbevilling fremover skulle tildeles ved udbud. Ved afholdelse af udbud er det den laveste pris på el og gas til forbrugerne, der ifølge forslaget skal være det afgørende kriterium for, hvem der tildeles bevillingen.

Lovforslagets ændring af proceduren for tildeling af forsyningspligtbevillinger er i første omgang af midlertidig karakter. Udvalget for reguleringseftersyn af elsektoren forventes på et senere tidspunkt at kunne præsentere en permanent løsning, som ifølge høringsbrevet formentlig vil kunne træde i kraft i løbet af efteråret 2014. Denne permanente løsning der findes på el-området vil formentlig blive overført til naturgasområdet.

Høringen af det nævnte lovforslag afsluttes den 10. oktober 2012.

Læs høringsmaterialet (herunder lovforslaget)

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Rene Frisdahl Jensen

Specialistadvokat