Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har netop sendt forslag til skærpede regler i høring. Forslaget til nye regler vil kunne få stor betydning for virksomheders markedsføring af sundhedsydelser og for Sundhedsstyrelsens tilsyn. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget til november 2012.

Forbud mod markedsføring på internettet

Som konsekvens af forslaget vil det nuværende forbud mod anvendelse af film og andre former for levende billeder i markedsføringen af sundhedsydelser på fjernsyn, film, video eller lignende blive gjort tidsvarende.

Det betyder, at det fremover vil være forbudt at anvende film og andre former for levende billeder til markedsføring af sundhedsydelser på internettet. Denne ændring får konsekvenser for eksisterende hjemmesider og planlagte markedsføringstiltag. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde.

Sundhedspersoner under skærpet tilsyn

Virksomheder skal fremover anføre i en reklame, hvis der til virksomheden er tilknyttet en sundhedsperson, som er underlagt skærpet tilsyn. Oplysningspligten angår kun skærpet tilsyn, som er relevant for den markedsførte sundhedsydelse. Overtrædelse af oplysningsforbuddet kan straffes med bøde.

Nye og skærpede sanktioner

Sundhedsstyrelsen skal fremover kunne påbyde, at en markedsføringsaktivitet, som måtte stride mod lovgivningen, bringes til ophør. Det vil eksempelvis kunne betyde, at en omfattende, allerede betalt, kampagne skal trækkes tilbage. Endelig skal Sundhedsstyrelsen kunne kræve, at den ansvarlige person/virksomhed bag en ulovlig reklameaktivitet skal offentliggøre Sundhedsstyrelsens afgørelse eller en berigtigelse – Styrelsen kan endda selv bestemme offentliggørelsens form og/eller indhold.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.