Sø- og Handelsretten tog ved afgørelse af 12. oktober 2012 stilling til, om en tidligere medarbejder havde mistet retten til kompensation for at have påtaget sig en kundeklausul i sin ansættelse ved at påbegynde selvstændig virksomhed og derved tilsidesætte tabsbegrænsningspligten.

Medarbejderen var i henhold til ansættelseskontrakten omfattet af en kundeklausul i en periode på 6 måneder efter sin fratrædelse og ville ifølge bestemmelsen i ansættelseskontrakten modtage kompensation herfor.

I august 2009 fratrådte medarbejderen sin stilling og registrerede i september 2009 egen virksomhed. I oktober 2009 fremsatte den tidligere medarbejder krav om kompensation i henhold til kundeklausulen, hvilket den tidligere arbejdsgiver afviste samtidig med at kundeklausulen blev opsagt til udgangen af november 2009.

Sø- og Handelsretten fandt det i sagen godtgjort, at den tidligere medarbejder havde anvendt et betydeligt antal arbejdstimer ved etableringen af selvstændig virksomhed, og derfor ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket medførte, at den tidligere medarbejder havde afskåret sig fra at kræve kompensation for kundeklausulen.

Horten bemærker

Sagens resultat er ikke i sig selv overraskende, idet hidtidig retspraksis også har vist, at en tidligere medarbejder ikke opfylder sin tabsbegrænsningspligt, når han opstarter selvstændig virksomhed. Det har dog ofte vist sig vanskeligt for arbejdsgiveren at godtgøre, at den tidligere medarbejder ikke har opfyldt tabsbegrænsningspligten. Dette er lykkedes i denne sag. Afgørelsen tjener til at erindre arbejdsgivere om, at medarbejderen kan have en tabsbegrænsningspligt over for arbejdsgiver i forbindelse med opsigelse, herunder i fritstillingssituationer og hvor der betales kompensation for konkurrence- og kundeklausuler.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Kristine Friis Nolsø

Senioradvokat