Hvis virksomheden skal nå at varsle medarbejdere til at holde juleferie, er det ved at være sidste chance.

Varsling af juleferie følger reglerne om restferie. Restferie skal varsles med mindst én måneds varsel. Varsling af ferie den 27. og 28. december 2012 skal således ske senest inden den 27. november 2012.

Der gælder særlige regler i ferieloven om lukning mellem jul og nytår. Hvis virksomheden holder ferielukket mellem jul og nytår, og medarbejderen har optjent mere end 15 feriedage, er det arbejdsgiverens ansvar at ”reservere” antallet af feriedage, der svarer til antallet af feriedage under julelukningen.

Har medarbejderen optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiveren, og har arbejdsgiveren glemt at gemme et antal dage, der svarer til antallet af feriedage under julelukningen, kan arbejdsgiveren som udgangspunkt ikke trække medarbejderen i løn under juleferielukning.

Har medarbejderen ikke optjent 15 feriedage hos virksomheden, finder bestemmelsen ikke anvendelse, og medarbejderen kan trækkes i løn i overensstemmelse med de almindelige regler om kollektiv ferielukning.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner