Den 25. januar 2012 traf Konkurrencerådet afgørelse i en sag, hvor ejendomsmæglerne bag boligportalen Boligsiden.dk har aftalt at boykotte den konkurrerende boligportal Boliga.dk.

Ifølge Konkurrencerådets afgørelse har Dansk Ejendomsmæglerforening og seks store ejendomsmæglerkæder aftalt, at de vil opfordre deres mæglere til at boykotte boligportalen Boliga.dk. Aftalen er indgået i forbindelse med et forsøg på at beskytte portalen Boligsiden.dk mod konkurrence fra Boliga.dk, der er den eneste væsentlige konkurrent til Boligsiden.dk.

Aftalen medførte, at ejendomsmæglerne skulle boykotte Boliga.dk ved at nægte Boliga.dk tilladelse til at vise billeder, der er tilknyttet ejendomsmæglernes annoncering af ejendomme på internettet.

Konkurrencerådet slår i afgørelsen fast, at boykotaftaler udgør en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven jf. § 6, stk. 1 jf. stk. 2, nr. 2 om begrænsning af eller kontrol med produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer.

Dansk Ejendomsmæglerforening og de seks ejendomsmæglerkæder påbydes at ophøre med enhver form for aftale om at nægte Boliga.dk at vise billeder af de boliger, som mæglerne har til salg.
Det fremgår desuden af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, at styrelsen vil anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet med henblik på en strafferetlig efterforskning af sagen.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Advokat