I anledning af, at forvaltningsloven trådte i kraft for 25 år siden udgives i dag et festskrift, hvor redaktionen efter deres eget udsagn har ”bedt en række fremtrædende jurister inden for offentlig ret om at bidrage”. Nu er festskriftet på gaden.

Horten er bidragsyder til festskriftet, idet advokat Anders Valentiner-Branth har skrevet en artikel om, at forvaltningsloven kan bidrage til en mere effektiv forvaltning – også efter 25 år. Læs mere om festskriftet på DJØF Forlags hjemmeside.