Sagen udspringer af den ejendomskarruselvirksomhed, med opskruede priser, der fandt sted før 2008.

Sagen drejede sig om salg af et pantebrev, kr. 2 mio. med pant i en udlejningsejendom. Salget skete i henhold til reglerne i Almindelig Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve (AV04).

Sælger af pantebrevet havde undladt at oplyse, at den pantsatte ejendoms kontantpris forinden pantebrevshandlens indgåelse på 2 måneder var steget med 87 % fra kr. 6 mio. til kr. 11,2 mio. Højesteret fastslog, at sælgeren burde have oplyst Fair Finans A/S om prisstigningen, uanset om sælger var bekendt med denne oplysning, idet det ikke var tilstrækkeligt, at der blev oplyst om mageskifte.

Ved Højesterets dom af 4. december 2012 blev det fastslået, at sælger af pantebrevet havde handlet i strid med sin loyale oplysningspligt, hvorfor handlen kunne hæves.