Den 28. august 2012 påbegynder Skattesagskommissionen afhøringerne af i alt 43 vidner. Kommissionens opgave er at afdække, i hvilket omfang der er videregivet eller forsøgt videregivet fortrolige oplysninger fra Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag, og om nogen uden for SKAT København har forsøgt at påvirke afgørelsen. Horten, ved advokaterne Nicolai Mallet og Jakob S. Arrevad, har påtaget sig opdraget at være bisiddere for forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, dennes presserådgiver, Mikael Børsting og forhenværende skatteminister Peter Christensen. Opgaven vil strække sig ind i 2013. 

kontakt

Jakob S. Arrevad

Advokat

Nicolai Mallet

Partner