Regeringen har netop taget initiativ til et såkaldt forbrugerpolitisk eftersyn, som bl.a. har til formål at gøre det lettere for forbrugerne at træffe aktive valg på markedet. Det bevirker samtidig, at reglerne for virksomhedernes ageren på markedet forventes strammet.

Projektet fokuserer på 23 konkrete punkter inden for områderne information, klagemuligheder og håndhævelse, rettigheder samt sikkerhed. Under hvert af punkterne bliver det vurderet, om der er behov for en udvidet forbrugerbeskyttelse, og i så fald på hvilken måde det skal realiseres.

Eksempler på konkrete fokuspunkter

Regeringen ønsker bl.a. at påvirke EU til at ændre reglerne omkring salgsfremmende foranstaltninger i form af for eksempel rabatkuponer, således at disse igen kan forbydes i Danmark. Forbuddet mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer blev ophævet i markedsføringsloven ved en ændring af 1. juli 2011 som følge af et EU-direktiv.

Derudover vil de forskellige mærker på det danske marked blive gennemgået for at vurdere deres informationsværdi og kvalitet. Det gælder både statslige mærker såsom Ø-mærket og Svanemærket, men også andre mærker i form af for eksempel Nøglehulsmærket og Blomstmærket. Resultaterne videregives efterfølgende til forbrugerne.

Et tredje punkt er at skabe nogle klare retningslinjer for prisportaler, hvor forbrugerne kan sammenligne virksomheders priser. I den forbindelse vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggøre deres undersøgelse af prisportaler, hvorefter erhvervs- og vækstministeren vil give anbefalinger til, hvordan prissammenligningshjemmesider bør udformes. Endvidere vil Forbrugerombudsmanden vurdere, om der er brug for en generel vejledning herom.

Endelig ønsker regeringen med deres initiativ at styrke håndhævelsesmulighederne. Det indebærer bl.a., at Forbrugerombudsmanden vil få kompetence til at udstede administrative bødeforelæg i eksempelvis sager om vildledende markedsføring, forudsat at der er tale om ukomplicerede og enkle tilståelsessager.

I dag har Forbrugerombudsmanden kun mulighed for at nedlægge forbud og give virksomhederne pålæg om for eksempel at bringe en ulovlig handling til ophør, mens bøder for virksomhedernes overtrædelse af lovgivningen alene kan afgøres ved domstolene.

Derudover vil regeringen forsøge at udvikle den grænseoverskridende e-handel inden for EU. I den forbindelse vil den styrke håndhævelsesmulighederne ved at skabe flere fælles regler i EU for håndtering af forbrugerklager. EU-Kommissionen har desuden fremlagt forslag til at etablere en EU-fælles klagemulighed for forbrugere, som køber varer over internettet på tværs af landene.

Udover ovenstående fokuspunkter undersøger og vurderer regeringen også en række mere specifikke områder, herunder gennemsigtighed på mobilmarkedet, finansiel rådgivning, information om gebyrer og betingelser ved pensions- og forsikringsaftaler, finansieringsselskabers låneomkostninger og muligheder for at samle små pensionsordninger.

Konsekvenser for virksomhederne

Det nye forbrugerpolitiske eftersyn indebærer, som nævnt, at en række regler for, hvordan virksomhederne må handle på markedet over for forbrugerne, forventes strammet eller præciseret. Det er dog endnu ikke helt klart, hvordan og på hvilken måde disse ændringer eller nye regler vil blive udformet.

Samtidig påpeger regeringen selv, at Forbrugerombudsmandens forventede, fremtidige mulighed for at udstede bøder vil bevirke, at virksomhederne vil blive sanktioneret hurtigere og mere konsekvent, hvis de overtræder markedsføringsretlige regler.

Vi følger udviklingen med ændringer af reglerne omkring virksomhedernes markedsføring over for forbrugerne og vil på horten.dk/nyheder holde dig orienteret, når der sker nyt.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.