2. april 2012

Udlejers ret til lejeregulering til markedsleje trods aftale om pristalsregulering

I en nylig dom fandt Højesteret, at udlejer havde krav på at få lejen reguleret efter markedslejen i henhold til erhvervslejelovens § 13, uagtet, at der mellem sagens parter var aftalt pristalsregulering af lejen. Derved underkendte Højesteret både Københavns Byret og Østre Landsret, som gav lejer medhold. 

Sagen omhandlede et erhvervslejemål, som blev indgået mellem lejer og udlejer den 1. januar 1953. I 1978 ændredes aftalen mellem parterne, hvorefter lejeregulering for fremtiden skulle ske efter lønregulerende pristal.

Udlejer ønskede sidenhen at forhøje lejen til markedslejen og varslede dette med virkning fra den 1. marts 2008. Lejer mente ikke, at udlejer kunne regulere til markedslejen, taget aftalen om lønregulerende pristal i betragtning, og sagen blev derfor indbragt for domstolene.

Retterne afgjorde sagen på baggrund af en konkret fortolkning af lejeaftalens ordlyd.

Byretten og Østre Landsret

Byretten fandt, at udlejer ikke havde taget tilstrækkeligt klart forbehold for at kunne kræve lejen forhøjet efter den til enhver tid gældende lejelovgivning. Af parternes lejeaftale fremgik alene, at udlejer, til trods for en uopsigelig lejekontrakt, stadig skulle kunne opnå den lejeforhøjelse, som ville have været opnået ved en opsigelig lejekontrakt. Ud fra en konkret vurdering fandt byretten ikke, at der derfor var tale om et forbehold for lejeregulering.

Da parterne vedtog ændringerne til lejeaftalen i 1978, var bestemmelsen om, at udlejer kunne regulere lejen til markedslejen, såfremt lejen var ”væsentlig lavere end det lejedes værdi”, indført i den dagældende lejelov. Udlejer burde derfor have været bevidst om denne bestemmelse, og burde derfor ved ændringen af lejekontrakten have taget forbehold for dette.

Lejeren fik i byretten medhold i sin påstand om, at lejen ikke kunne reguleres til markedslejen, og Østre Landsret stadfæstede byrettens dom.

Højesteret

Højesteret vurderede tilsvarende, om udlejer i den konkrete situation havde givet afkald på at regulere lejen til markedslejen.

Højesteret fandt, at aftalen om pristalsregulerende leje ikke alene udgjorde et argument for, at udlejer havde givet afkald på en senere markedslejeændring. Reglen i den nuværende erhvervslejelovs § 13, og i den daværende § 35, stk. 2, var ikke til hinder for, at parterne indbyrdes kunne aftale andre måder at regulere lejen på.

Udlejer fik, på baggrund af Højesterets fortolkning af lejeaftalen, medhold i, at lejen kunne reguleres til markedslejen.

Video: De nye AB-regler

17. april 2018

Byggeriets aftalevilkår, AB-systemet, er under revision. I videoen giver partner Niels Jørgen Oggesen en indføring i de væsentligste ændringer.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Forskningsprojekt om digital entrepriseret

5. april 2018

Horten deltager forskningsprojektet Digital Entrepriseret på Københavns Universitet, der løber over de næste fire år.

Horten bistår Arkitekt­gruppen med bolig­udviklings­projektet Strandhaverne

8. februar 2018

Horten bistår Arkitektgruppen, der i samarbejde med NREP nu har igangsat årets første ejendomsudviklingsprojekt på Amager.

Nye standardvilkår i byggeriet på vej

8. februar 2018

Siden 2015 har repræsentanter for byggeriets parter forhandlet om nye standardvilkår i AB-udvalget, og den 2. februar 2018 blev forslag til nye AB 18 og ABR 18 sendt i høring. Høringsudkastene løfter sløret for de nye standardvilkår, der forventes vedtaget i maj 2018.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Fire nye partnere

16. januar 2018

Horten har optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Ny strategi for olie og gas i Nordsøen

4. juli 2017

En ny olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen foreligger nu. Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og GEUS og skal sikre en optimal udnyttelse af de danske ressourcer.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Lejers manglende retablering medførte lempelse af udlejers bevisbyrde for tab

10. februar 2017

Erhvervsleje: Højesteretsdom lemper udlejers bevisbyrde for sit påståede tab som følge af lejers grove misligholdelse i form af manglende iagttagelse af retableringspligt.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Det bliver billigere at opføre udlejningsejendomme

22. september 2016

Ændring i byggeloven giver forsikringsbesparelse ved opførelse af udlejningsejendomme.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Offentlig-private investeringer i Grønland

9. marts 2016

Horten og Nuna Advokater var den 26. februar 2016 vært for en konference med fokus på offentlig-private investeringer i Grønland.

Konference: Offentlig-private investeringer i Grønland

12. januar 2016

OPP-samarbejder kan muliggøre vigtige investeringer i Grønland. F.eks. i byudvikling og infrastruktur. Det sætter vi fokus på fredag den 26. februar 2016.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Kommissionen vedtager pakke om cirkulær økonomi

17. december 2015

Europakommissionen har den 2. december 2015 vedtaget pakken "Kredsløbet lukkes – En EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi", der skal lette Europas omstilling til cirkulær økonomi.

Vi giver viden videre

18. september 2015

Faglige arrangementer efterår 2015

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.