Varemærkeindehavere skal nu passe på, at deres varemærker ikke bliver associeret med voksenunderholdningsgenren. Den 18. marts 2011 blev det nye top level-domænenavn .xxx nemlig godkendt til hjemmesider med pornografisk indhold. Det medfører, at der nu kan ske registrering af alle ord med endelsen .xxx, hvorfor varemærkeindehavere bør overveje, om deres varemærker skal blokeres for ikke at risikere at blive registreret under det såkaldte "sexdomæne".

Blokering af varemærker

Varemærker kan blokeres fra registrering under top level-domænet .xxx i perioden fra den 7. september til den 28. oktober 2011. Selve ansøgningen skal ske til The British Internet Company (ICM) Registry.

Varemærkeindehavere, der ønsker at blok

ere for registrering af deres varemærkenavn under et .xxx-domæne, skal desuden være opmærksomme på, at de kun kan forhindre de navne, som er absolut identiske med deres eget. For blokeringen betales et mindre engangsbeløb.

Efter ansøgningsrunden gælder det almindelige først-til-mølle-princip. Således vil enhver, efter ansøgningsrunden, kunne registrere sit varemærke under .xxx-domænet, medmindre navnet allerede er blokeret.

Domænekonflikter under .xxx-domænet – f,eks. med baggrund i typosquatting - er underlagt de sædvanlige tvistløsningsmuligheder. Herudover har ICANN indført en ny mulighed for konfliktløsning med indførelsen af den såkaldte Rapid Evaluation Service (RES). Denne procedure er et værktøj, der kan bruges til hurtigt og effektivt at imødegå klare krænkelser af velkendte varemærker samt personlige eller professionelle navne på enkeltpersoner.

De godkendte .xxx-ansøgninger bliver offentliggjort den 6. december 2011.

Virksomheder, der er indehaver af varemærker, særligt velkendte varemærker, bør således overveje, hvorvidt de bør blokere deres varemærke, således at andre ikke har mulighed for at registrere det under det nye .xxx-top level-domæne.