Et team af Horten energirets- og M&A eksperter har bistået UGI Corporation med købet af Shells liquified petroleum gasaktiviteter (LPG) i Danmark.

Købet er en naturlig fortsættelse af UGI Corporations køb af BP Gas i Danmark i august 2010, hvor Horten også bistod UGI Corporation.