Mærkningsforordningen eller Forordningen om Fødevareinformation, som den også kaldes, er nu endelig vedtaget og blev trygt i EU tidende den 22. november 2011.

Forordningen er for langt størstedelen udtryk for en samling af reglerne for mærkning af fødevarer, som i Danmark har været reguleret i mærkningsbekendtgørelsen og næringsdeklarationsbekendtgørelsen.

Forordningen rummer dog også en række væsentlige ændringer og tilføjelser til de nu gældende regler, som vil få stor betydning for forhandlere- og producenter af fødevarer.

Centralt i den nye forordning er ændring i kravene til:

  • næringsdeklarationer,
  • mærkning for allergener,
  • krav for placering af fødevareinformation og
  • klarere regler for ansvarsfordelingen ved overtrædelser af reglerne

Forordningen træder i kraft 20 dage fra den 22. november 2011 og forordningens krav finder generelt anvendelse fra den 14. december 2014. Særligt for kravet om næringsdeklarationer gælder det, at dette som udgangspunkt først finder anvendelse fra 14. december 2016. Derudover indeholder forordningen en række mere specifikke overgangsregler.