Horten har pr. 1. maj 2011 ansat Jacob Møller Dirksen i Fast Ejendom, Entreprise & Voldgift og Marianne Lage i Ansættelsesret.

Marianne Lage

Marianne Lage rådgiver danske og internationale virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer om alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesretten både i forholdet mellem virksomheden og den enkelte medarbejder og vedrørende kollektive overenskomster. Hun er en erfaren advokat inden for forhandling om kollektive overenskomstforhold.

Marianne Lage kommer fra en stilling som chefkonsulent hos DI og har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten og Reumert & Partnere, nu Kromann Reumert, DI og Unicon.

Jacob Møller Dirksen

Jacob Møller Dirksen rådgiver primært om tvister inden for commercial området, herunder bestyrelses- og ledelsesansvar, rådgivningsansvar, erhvervs- og produktansvar, pengeinstitutters og andre finansielle virksomheders ansvar, kontraktretlige tvister samt mere generel erhvervserstatnings- og forsikringsret.

Jacob Møller Dirksen kommer fra en stilling som advokat hos Gorrissen Federspiel og har de seneste år primært beskæftiget sig med procesret og har betydelig erfaring med komplekse, kommercielle tvister og en stor viden om voldgiftssager på både nationalt og internationalt plan.