Klagenævnet har hidtil fortolket reglerne om standstill således, at standstill-perioden kunne udløbe på en lør-, søn- eller helligdag. I overensstemmelse med en rådsforordning fra 1971 ændrer Klagenævnet nu sin fortolkning.

Det følger af lov om håndhævelse af udbudsreglerne, at en ordregiver skal afholde en obligatorisk standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt elektronisk underretning til tilbudsgivere om tildelingsbeslutningen. Tilsvarende gælder et krav om en 15 kalenderdages standstill-periode i de tilfælde, hvor ordregivers underretning om tildelingsbeslutningsker pr. brev.

Klagenævnet har tidligere fortolket bestemmelserne således, at stand-still perioden kunne udløbe på en lør-, søn- eller helligdage, uden at dette berettigede klager til en forlængelse af standstill-perioden.

I overensstemmelse med Rådsforordning 1182/71 fremgår det nu af Klagenævnets hjemmeside, at såfremt standstill-perioden udløber på en lør-, søn- eller helligdag udløber standstill-perioden først med udgangen af den førstkommende arbejdsdags sidste time. Hvis derfor en (ordinær) standstill-periode udløber på en lørdag, forlænges fristen til midnat mandagen efter (forudsat, at denne mandag ikke er en helligdag), med den konsekvens, at kontrakten tidligst kan indgås tirsdag.

kontakt

Andreas Christensen

Partner