Pr. 1. juli 2011 er advokater Line Markert og Heidi Steen Jensen optaget som juniorpartnere og advokat Nicolai Dyhr er udnævnt til partner. Endvidere indtræder advokat Alex Puggaard i Hortens partnerkreds som juniorpartner pr. 15. juli 2011. Med de fire nye partneroptagelser styrker Horten partnerkredsen inden for energi- og forsyningsret, immaterialret og markedsføringsret, rekonstruktion og insolvens samt miljøret.

Nicolai Dyhr, partner - rekonstruktion og insolvens

Nicolai Dyhr er en erfaren advokat inden for rekonstruktion og insolvensret. Han blev optaget som juniorpartner i Hortens afdeling for rekonstruktion og insolvens i juni 2009 og har siden bidraget markant til Hortens position på området. Nicolai Dyhr bistår særligt finansielle långivere med inddrivelse, sikring af tilgodehavender og gennemførelse af kreditorordninger. Han har med succes gennemført et betydeligt antal rekonstruktioner af nødlidende virksomheder og har endvidere stor erfaring med tilsynsarbejde og kuratorerhverv samt førelse af retssager.

Nicolai Dyhr blev advokat i 2004 og fik møderet for landsret i 2004 og for Højesteret i 2009. Han underviser i insolvensret og rekonstruktion ved Københavns Universitet og Copenhagen Business School og holder endvidere ofte kurser og foredrag inden for sine specialer.

Line Markert, juniorpartner - energi- og forsyningsret

Line Markert er specialiseret inden for energi- og forsyningsområdet og den generelle kommunalret. Gennem de seneste fem år har hun været en drivende kraft i Hortens energi- og forsyningsgruppe - særligt i forbindelse med liberaliseringen af forsyningssektoren. Hun har stor erfaring med den indgående offentligretlige regulering på området og særlig ekspertise inden for organisering og omstrukturering af energi- og forsyningsvirksomheder. Line Markert har endvidere stor erfaring inden for offentlig ret og OPS/OPP.

Line Markert blev advokat i 2006 og fik møderet for landsret i 2008. Hun er medredaktør på den kommenterede vandsektorlov og forfatter til en lang række artikler om energi- og forsyningsretlige emner. Hun underviser derudover ofte ved kurser og seminarer.

Heidi Steen Jensen, juniorpartner - immaterialret og markedsføringsret

Heidi Steen Jensen er del af Hortens afdeling for immaterialret og teknologi med eget speciale i krydsfeltet mellem immaterialret, it-ret og markedsføringsret. Hun har særlig erfaring med internetrelaterede emner og er blandt landets førende advokater inden for online markedsføring, brug af varemærker på internettet og sociale medier. Heidi Steen Jensen har stor retssagserfaring og har tillige ført en lang række sager ved Forbrugerombudsmanden og Domæneklagenævnet.

Heidi Steen Jensen blev advokat i 2005 og fik møderet for landsret i 2008. Hun er certificeret it-advokat, bestyrelsesmedlem i Danske IT-advokater og medlem af INTA's Internet Committee.

Alex Puggaard, juniorpartner - miljøret

Alex Puggaard har på få år markeret sig som en profil inden for miljøret og er bredt anerkendt på miljøretsområdet. Alex Puggaard rådgiver både virksomheder og offentlige myndigheder om miljø- og forvaltningsretlige problemstillinger og har ført et stort antal retssager for by- og landsret. Han har erfaring som miljøretsadvokat fra Kammeradvokaten og Lind Cadovius, og senest har han været konstitueret landsdommer ved Østre Landsret. Alex Puggaard er endvidere en erfaren underviser og medforfatter til en række bøger om miljøret i samarbejde med professor Karsten Revsbech.

Alex Puggaard blev advokat i 2006 og fik møderet for landsret i 2007. Fra 2006-2010 var han formand for foreningen Danske Miljøadvokater. Alex Puggaard indtræder som juniorpartner i Hortens afdeling for offentlig ret, hvor han bliver del af Hortens miljøretsgruppe.

kontakt

Kjeld Rask

Direktør