Boligretten har netop givet en udlejer medhold i, at udlejeren var berettiget til at opsige henholdsvis et cafeteria/pizzeria og en beværtning med det aftalte varsel og uden, at udlejer skulle betale den sædvanlige erstatning eller godtgørelse til lejer.

Boligretten tiltrådte, at lejemålet var et etablissementlejemål. Der blev lagt vægt på lejemålets placering i udlejers ejendom samt bestemmelserne i lejekontrakten. Udlejer var dermed berettiget til at opsige lejer med det mellem parterne aftalte varsel og skulle ikke betale lejer erstatning eller godtgørelse.

Retspraksis inden for etablissementlejemål bygger primært på ældre domme, men denne dom viser, at det stadig er en relevant bestemmelse.

Sagen

Lejemålet var beliggende i en større kollegieejendom og bestod henholdsvis af et cafeteria/pizzeria og en beværtning. Lejer havde bortforpagtet cafeteriaet/pizzeriaet. Adgangen til kollegiet var kun tilladt for beboere og disses gæster.

Da lejemålet hovedsageligt blev søgt af kollegiets beboere og forretningen stod i direkte tilknytning til disse beboere, opsagde udlejer lejemålet som et etablissementlejemål.

Partner i Horten, Michael Neumann, førte sagen for udlejer.

kontakt

Michael Neumann

Partner