Konkurrenceankenævnet har hjemvist sag om, at Post Danmark skulle have misbrugt sin dominerende stilling på markedet for magasinpost i strid med konkurrencelovens § 11 og TEUF artikel 102.

I Konkurrencerådets afgørelse af 22. december 2010 fastslog rådet, at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling. Denne afgørelse har Konkurrenceankenævnet valgt at hjemvise til fornyet behandling i Konkurrencerådet.

Årsagen er, at Post Danmark havde løftet deres bevisbyrde for, at dets minimumskrav til magasinpostkundernes oplag og forsendelser ikke havde karakter af ulovlige konkurrencebegrænsende aktiviteter.

Derudover fandt Konkurrenceankenævnet, at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for magasinpost ved at yde individuelle rabatter til de fire største aktører på markedet for magasinpost i perioden 2007 til 2009. Her fastslog nævnet, at rabatter i strid med konkurrencelovens § 11 og TEUF artikel 102.

Men eftersom Post Danmark havde løftet bevisbyrden for, at minimumskravene ikke var i strid med de konkurrenceretlige bestemmelser, valgte Konkurrenceankenævnet at hjemvise sagen til fornyet behandling hos Konkurrencerådet.

kontakt

Andreas Christensen

Partner