Danfoss har modtaget en bøde på 90 mio. euro fra Kommissionen svarende til ca. 670 mio. kr. Millionbøden skyldes, at Danfoss har deltaget i et kartel for køleskabskompressorer, der dækkede hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I kartellet deltog fem virksomheder: ACC, Danfoss, Embraco, Panasonic og Tecumseh. Den samlede bøde for virksomhederne løber op på 161.198.000 euro svarende til ca. 1,2 mia. kr.

Danfoss' bøde inkluderer en reduktion på 15 og 10 procent, som virksomheden har fået på grund af samarbejde med Kommissionen i forbindelse med undersøgelsen. ACC, Embraco og Panasonic delte det resterende bødebeløb mellem sig. Tecumseh blev derimod ikke pålagt bøde, da virksomheden anmeldte kartellet til Kommissionen og dermed fik fuld immunitet.

Ifølge Kommissionen strakte kartellet sig fra april 2004 til oktober 2007.

Danfoss har således koordineret priser og holdt markedsandele stabile i et forsøg på at mindske omkostninger. I den forbindelse er det fastslået, at Danfoss sammen med de andre virksomheder deltog i bilaterale og multilaterale møder, hvor priser og følsomme oplysninger om markedet blev udvekslet.

Kommissionen har givet Danfoss langt den største bøde af de fem virksomheder. Afgørende for bødens størrelse har været, at der var tale om et groft brud på konkurrencereglerne, og at kartellet dækkede hele EØS-området.

Danfoss involveret i kartelvirksomhed i USA

I USA har Danfoss indgået forlig med de amerikanske myndigheder for kartelvirksomhed på markedet for køleskabskompressorer i oktober i år. Ifølge de amerikanske myndigheder havde Danfoss deltaget i kartelvirksomhed sammen med de samme aktører som i den førnævnte kommissionsbeslutning. Bøden er på ca. 16,5 mio. kr.

Læs Kommissionens pressemeddelelse på www.europa.eu.

kontakt

Andreas Christensen

Partner