Nu er det jul igen. Og i den forbindelse sender mange erhvervsdrivende som sædvanligt julekort ud. Mange benytter sig også af de teknologiske muligheder og sender julekortene pr. e-mail, men dette er kun lovligt under visse ret stramme betingelser og kun i eksisterende kundeforhold. Dog har Forbrugerombudsmanden sidste år blødt reglerne lidt op.

Spam – forbud mod uanmodede henvendelser pr. e-mail

Der gælder de samme regler for udsendelse af elektroniske julekort som for alle andre former for kommercielle elektroniske henvendelser. Udgangspunktet er spambestemmelsen i markedsføringslovens § 6. Efter denne bestemmelse gælder der et forbud mod udsendelse af uanmodet elektroniske henvendelser. Det betyder, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må sende elektroniske julekort til personer eller virksomheder, som ikke har samtykket til at modtage markedsføringsmateriale fra den pågældende virksomhed.

Kunde eller ej

Der er dog forskel på, om man udsender de elektroniske julekort til eksisterende eller potentielle kunder.

Hvis der er tale om potentielle kunder, kræver det altid samtykke fra hver enkel potentiel kunde, før der udsendes julekort. Det forholder sig anderledes med eksisterende kunder. Man må som erhvervsdrivende gerne markedsføre sig over for eksisterende kunder, der i forbindelse med et tidligere køb har afgivet deres e-mailadresser. Markedsføringen over for disse kunder må dog kun omhandle produkter, der svarer til de varer eller tjenesteydelser, som kunden købte i den tidligere handel. Derudover skal kunden i forbindelse med det tidligere køb klart og utvetydigt være blevet oplyst om, at adressen vil blive benyttet til markedsføring. Og endelig skal kunden let og gebyrfrit kunne frabede sig, at hans/hendes e-mailadresse anvendes til fremsendelse af markedsføringsmateriale både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved senere henvendelser.

Et julekort vil sjældent kunne anses som markedsføring af et enkelt produkt, med mindre virksomheden kun forhandler én bestemt type produkter. Da udsendelsen af julekort derimod oftest vil være en branding af virksomheden som sådan, vil de fleste elektroniske julekort, på trods af denne regel om markedsføring over for eksisterende kunder, være i strid med markedsføringsloven. Er der tale om kunder, der ofte køber produkter fra en stor del af den erhvervsdrivendes sortiment, vil man muligvis lovligt kunne udsende julekort med baggrund i denne regel.

På denne baggrund kan det virke nærmest umuligt som erhvervsdrivende at udsende julekort pr. e-mail og samtidig overholde markedsføringsloven. Men sidste år kom Forbrugerombudsmanden med en udtalelse, der gør det lidt nemmere at vurdere, om man overholder lovgivningen, når man sender julekort ud elektronisk.

Forbrugerombudsmandens opblødning af reglerne

Forbrugerombudsmanden har i sin vejledning fra 2010 om reglerne om uanmodede henvendelser (spamvejledningen) opblødt sin forståelse af, hvorvidt udsendelse af elektroniske julekort falder ind under spamforbuddet.

Forbrugerombudsmandens udgangspunkt er, at udsendelse af elektroniske julekort er en generel promovering af den pågældende virksomhed i strid med markedsføringsloven, når der ikke foreligger et egentligt samtykke. Men han modificerer dette udgangspunkt i forhold til løbende kundeforhold erhvervsdrivende imellem.

I sådanne eksisterende og løbende kundeforhold, hvor begge parter er erhvervsdrivende, kan udsendelsen af elektroniske julekort i visse tilfælde være lovlig, hvis man tidligere som en høflighedsgestus har sendt fysiske julekort til den pågældende kunde, og såfremt virksomheden nu vælger at sende julekortet elektronisk som følge af den generelle teknologiske udvikling.

Det er dog til stadighed et krav, at disse julekort ikke indeholder reklame af nogen art. Det vil sige, at der ikke i julekortet må være medsendt reklame eller linket til markedsføring, ligesom e-mailen ikke på nogen måde må opfordre til, at modtageren selv opsøger markedsføringsmateriale, herunder ved opfordring til at besøge den erhvervsdrivendes hjemmeside.

Bør man så udsende elektroniske julekort?

Retstilstanden er stadig usikker, da Forbrugerombudsmandens formulering i spamvejledningen omkring lovligheden af disse julekort ikke er helt klar. Men man skal som erhvervsdrivende under alle omstændigheder være forsigtig med at sende elektroniske julekort til potentielle kunder, med mindre de selv har bedt om at modtage julekort.