Anders Valentiner-Branth og Henrik Sauer, begge advokater i Hortens afdeling for offentlig ret, belyser i en artikel bragt i Trafik og Veje i november 2011 virkningerne af den nye privatvejslov. Hovedparten af lovens regler træder i kraft den 1. januar 2012. Selvom loven viderefører en række velkendte regler fra den nugældende lov, så indeholder den nye lov en række interessante nyskabelser.

På nogle af de områder, der fylder meget i kommunernes hverdag, er der kommet nye regler, som vil byde på mange udfordringer. Det gælder således i forhold til kommunernes muligheder for at betale for vejbelysning på private fællesveje, nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje, optagelse af private fællesveje som offentlige veje og kommunernes udførelse af vejarbejder mv. på grundejernes vegne. Disse og mange andre problemstillinger behandles i artiklen "Den nye privatvejslov set udefra".

Henrik Sauer og Anders Valentiner-Branth holder oplæg om emnet på Vejforum med over 1.000 deltagere onsdag den 7. december.